โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 มีความประสงค์ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  มีความประสงค์ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-093-4816   ผอ.วิจิตร  นิลฉวี

ติดต่อเรา