ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็นร่วมประชุม

ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนสังกัดอำเภอวังน้ำเย็นเข้าร่วมประชุม วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยท่านรองบุญสม  ทองทา เป็นประธาน

ติดต่อ สพป.สก.1