การเบิกงินวิทยฐานะ

เงินวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2555 ถึง 30 กันยายน  2556 ได้เบิกเงินให้แล้ว โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเงินเดือนในวันที่ 28  ตุลาคม  2557 นี้  รวม 199 ราย เป็นเงิน 27,875,362.66 บาท ขอให้ตรวจสอบยอดเงินของตนเองจากบัญชีรายละเอียดรับ – จ่าย เงินเดือนของแต่ละโรงเรียนที่จัดส่งให้แล้ว (เงินตกเบิกจะอยุ่ในช่องหมายเหตุ) กรณีมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณศสิธร โทร.037-425468 หรือ 085-2827779  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ติดต่อเรา