โครงการต้นกล้าเสริมปัญญาด้วยคุณธรรม

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นกล้า เสริมปัญญาด้วยคุณธรรม ณ ศูนย์สัมมนาแก้วกายธรรม ศูนย์การเรียนรู้วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

IMG_5554 IMG_5555 IMG_5556 IMG_5558 IMG_5566 IMG_5569 IMG_5573 IMG_5579

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1