ขอเชิญประชุมโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมนักเรียน และการเดินทางไปแข่งขันในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1

หนังสือนำ

ติดต่อเรา