!!!!!!!ด่วน!!!!!!! เชิญประชุม

เชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง เครือข่ายคลองอุดมซับ เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  หมายเหตุ ให้โรงเรียนเตรียมแผนปฎิบัติการประจำปี และแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมด้วย  นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1