อบรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

ปล. ให้โรงเรียนทุกโรง นำหลักสุตรสถานศึกษาและคอมพิวเตอร์แบบพกพาเข้าอบรมด้วยค่ะ

ติดต่อเรา