รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 – 30  ตุลาคม 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-4741955

ติดต่อ สพป.สก.1