ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  มีความประสงค์ประกาศรับสมัคร อัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

รับสมัครตั่งแต่วันที่ 25 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2557

เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ 08-4362-4998

 

ติดต่อ สพป.สก.1