รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ( พี่เลี้ยงเด็กพิการ )

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ มึความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 1  อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 –  27  ตุลาคม  2557  เวลา  08.30 – 16.30  น. ไม้เว้นวันหยุดราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์  037-439073

ติดต่อเรา