ขอเชิญประชุม

ประชาสัมพันธ์ จากประธานเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ทุกท่าน  เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ติดต่อเรา