แจ้งกำหนดการเดินทางกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า

แจ้งผู้บริหารและคณะครู กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ที่ร่วมเดินทาง ทัศนศึกษาดูงานภาคใต้ ในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2557   

ออกเดินทางวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดให้ขึ้นรถ 2 จุด คือ

  1.  เวลา 12.30 น.    ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  2. เวลา  12.45 น.    ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่  089-2472541 และ 086-8177375

ติดต่อ สพป.สก.1