วันปิยมหาราช

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พระปิยมหาราช) ณ ลานอนุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ประธานได้กล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะการเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การโปรดให้มีการตั้งกรมไปรษณีย์ การขนส่งและการสื่อสารกับการชำระจดหมาย และได้มีการตั้ง กระทรวงยุติธรรม และยังได้สร้างคุณประโยชน์อีกนานัปประการ

10733496_987089871317240_493623210_n 10733496_987090041317223_358848232_n 10735987_987090234650537_1793121757_n

IMG_5388 IMG_5392 IMG_5420 IMG_5424 IMG_5431 IMG_5438 IMG_5450 IMG_5455 IMG_5462 IMG_5466 IMG_5472 IMG_5480

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา