การรับสื่อโครงการ V Star และ สื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล  ขอความร่วมมือ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ V Star และ ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย รับสือ สื่อV Star  และสื่อโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่วัดพระธรรมกาย โดยแจ้งความประสงค์เดินทางไปรับสื่อ ที่คุณสุปราณี ภารพงศ์ โทรศัพท์ 088 -002-6104 ภายใน 23 ตุลาคม 2557 เพื่อชมรมพุทธศาสตร์สากล จะได้จัดหารถบริการรับส่ง ถึงวัดธรรมกาย ต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1