สพป.กส๑ รับสมัครครูธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รับสมัครภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ksn1.go.th สอบถามได้ที่ ๐๔๓ – ๘๑๑ ๒๘๒

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา