กำหนดการการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อครูเข้ารับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคม  2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บัดนีั มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดส่งกำหนดการมาให้แล้ว รายละเอียดดังแนบ

24 – 26

ติดต่อเรา