การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้ให้โรงเรียนจัดส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคาม  2557  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น  สพป.สระแก้ว เขต  1  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ดำเนินการ ดังนี้  1.  ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ web address (URL)bit.ly/obecbuu ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557  2. นำคอมพิวเตอร์ (Note Book) พร้อมสายไฟสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ไปด้วย  3. ลงทะเบียนรายงานตัว วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา  07.00 – 08.30 น.  4. สถานที่พักผู้เข้ารับการอบรมทางมหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้ในวันที่  24 – 25  ตุลาคม 2557  5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผศ.พร.เพ็ญนภา กุลนภาดล โทร 0814290496 ขณะนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนแล้ว

ติดต่อ สพป.สก.1