ขอเชิญประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมการประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ๒๕๕๗ (Motorcycle Road Safety Video Clip Contest ๒๐๑๔ ) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.tmea.or.th แล้วส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา