การสัมมนาโครงการ “บรรพชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”

สำหรับสถานศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ “บรรพชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ขอให้ไปรายงานตัวเวลา 16.00 น. การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม

ติดต่อเรา