ลงนามMOU กับมูลนิธิ CCF สระแก้ว

นายบุญสม ทองทา   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุม ชี้แจง การดำเนินโครงการ และลงนามทำ MOU กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี ซี เอฟ (CCF) จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

IMG_5106 IMG_5107 IMG_5108 IMG_5109 IMG_5110

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1