สภากาแฟสระแก้ว/ประชุมชมรม ปชส.

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พีระพงษ์  ไชยทองศรี   รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมตะวัน แมนชั่น อ.เมืองสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ต่อเมาเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการเร่งรัดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

IMG_5088 IMG_5091 IMG_5092 IMG_5096 IMG_5100 IMG_5101

IMG_5112 IMG_5114 IMG_5115 IMG_5116 IMG_5118 IMG_5120 IMG_5121 IMG_5124

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา