ประชุมรองฯผอ.เขต

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

IMG_5077 IMG_5078 IMG_5079 IMG_5080 IMG_5081 IMG_5082 IMG_5083  IMG_5085 IMG_5086 IMG_5087

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา