การประชุมสัมมนาตามโครงการ”บรรพชาฟี้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”

ตามที่ สพป.ขอความร่วมมือโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาตามโครงการ”บรรพชาฟี้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ระหว่าง วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ขอให้ ร.ร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เข้ารายงานตัวเพื่อสัมมนา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ติดต่อ สพป.สก.1