สพป.กพพ.๒ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

  • ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา

ผู้สนใจสามาถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpp2.go.th สอบถามโทร ๐๕๕ – ๗๘๑๔๒๐, ๐๘๘ – ๒๘๖๓๕๙๒
งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1