สรุปนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ขอแจ้งสรุปผลการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๒ ท่าน คือ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร และพลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ซึ่งแถลงในวันเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้)

Image (43) Image (44) Image (45) Image (46) Image (47) Image (48) Image (49)

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา