มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด จากมูลนิธิบิ๊กซี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๔๙ ทุน ซึ่งโครงการนี้  ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_5003 IMG_5012 IMG_5013 IMG_5015 IMG_5018 IMG_5019 IMG_5028 IMG_5040 IMG_5045 IMG_5057 IMG_5063

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช     นิสังกาศ                  กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช               ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี            ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร            อำนายการผลิต

ติดต่อเรา