ปิดฉากลงแล้วกีฬากลุ่มนักเรียนเครือข่ายพระเพลิง วันที่ 6 -10 ตุลาคม 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กีฬากลุ่มนักเรียนเครือข่ายพระเพลิง วันที่ 6 -10 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิงได้ ถ้วยรางวัลดังนี้
1.  รางวัลชนะเลิศตะกร้อชาย
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ปิงปองชาย
3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 กรีฑา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

 

ติดต่อเรา