กีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายมหาเจริญ

วันที่ 6-10 ตุลาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายมหาเจริญ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

000000000000

00000000

ติดต่อ สพป.สก.1