จัดนิทรรศการสื่อสุขภาวะการอ่าน….

วันที่ 8 ตุลาคม 2557

คณะครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดสื่อสุขภาวะการอ่าน

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 

IMG_1191 IMG_1200 IMG_1203 IMG_1209 IMG_1227 IMG_1243 IMG_1250 IMG_1273 IMG_1275 IMG_1285 IMG_1293

Message us