กีฬาเครือข่ายมหาเจริญ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเครือข่ายมหาเจริญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งมหาเจริญ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  ๙ โรงเรียน

IMG_4894 IMG_4901 IMG_4904 IMG_4910 IMG_4914 IMG_4921 IMG_4943

IMG_4874 IMG_4876 IMG_4880 IMG_4888 IMG_4891

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1