ตรวจสอบการจองที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี

แจ้งโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดนนทบุรี

ตรวจสอบความถูกต้องการจองที่พัก หากคลาดเคลื่อนให้แจ้ง ที E-mail. [email protected]

6666

 

ติดต่อ สพป.สก.1