เปิดฉากอย่างเป็นทางการ…

10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเครือข่ายมหาเจริญ ในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันี ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียนในตำบลทุ่งมหาเจริญ เพื่อความสามัคคีของนักเรียนและเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกายต่อไป ชมภาพคลิ๊ก http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?151

 

ติดต่อ สพป.สก.1