โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ด้วย สพฐ.ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาบูรพา จัดโครงการพัฒนาครูภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครูทุกโรงเรียนใน 8 กลุ่มสาระ ในระหว่างวันที่  24 – 26  ตุลาคม  2557  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ขอให้โรงเรียนดำเนินจัดครูเข้ารับการอบรม ดังนี้  1. โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ  1  คน 2. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โรงเรียนละ  2  คน  3.  สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรรณ์ โรงเรียนละ  3  คน  โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคอมพิวเตอร์พกพา (Note Book) ไปในวันอบรมคนละ 1 เครื่อง  ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อม และส่งรายชื่อให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  15 ต.ค. 57  สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

bb

ติดต่อเรา