ยินดีที่สุด กับรางวัล….คุรุสดุดี

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายปราโมท  อัมรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรางวัล “คุรุสดุดี” เชิดชูเกียรติ

จาก พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดี

1 2 3 4 5 6 7 8

ติดต่อเรา