จัดนิทรรศการและประกวดสื่อสุขภาวะการอ่าน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประกวดสื่อสุขภาวะการอ่าน
ได้รับรางวัลจัดนิทรรศการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ติดต่อ สพป.สก.1