การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี

ตามที่ แจ้งให้นักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิบิ๊กซี เข้ารับทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นั้น

บิ๊กซี แจ้งว่า ให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นำบัตรประชาชนฉบับจริง และถ่ายสำเนาไปด้วย

 

ติดต่อเรา