อีกแล้วครับอีกแล้ว…..ภูมิใจอีกแล้ว

ศิษย์เก่าน่าทึ่ง…หอบเงินมาช่วยสร้างห้องสมุดให้กับรุ่นน้อง

ขอขอบคุณศิษย์เก่ารุ่นที่5 ที่เห็นการศึกษาสำคัญต่อรุ่นน้องๆ

และให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ทางโรงเรียนอย่างเต็มที่ 

มาดูกิจกรรมและบรรยากาศที่พี่มอบให้รุ่นน้องกัน

p_01p_02p_03p_04p_05p_06p_07p_08p_09p_10p_11p_12p_13p_14p_15p_16p_17p_18p_19

ติดต่อ สพป.สก.1