ทำบุญวันออกพรรษา

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา  ณ วัดคลองใหญ่

00000

0

ติดต่อเรา