พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนระแก้ว เมื่อวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

IMG_4656 IMG_4660 IMG_4667 IMG_4685 IMG_4699 IMG_4701 IMG_4705 IMG_4754 IMG_4767 IMG_4773 IMG_4779 IMG_4783 IMG_4785 IMG_4812

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1