โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3118 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ของชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้ขอเชิญูผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 4 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบโครงการ พร้อมรับสิทธิ์ในการรับทุนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โดย สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนา ในรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557 หรือรุ่นที่ 11 ระหว่าง 17-19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี นั้น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ ร.ร.ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับสิทธิ์รับเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรพชาสามเณร โดยสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายใน 15 ต.ค.57 ทีผู้ประสานงาน คุณสุปราณี 08 8002 6104 โทรสาร 02 831 1278 และแจ้งผู้รับผิดชอบของ สพป.(กลุ่มส่งเสริม) 037 515262 หรือ 089 8830947 เพื่อรวบรวมและวางแผนดำเนินการในภาพรวมของ สพป.ต่อไป

IMG_0002

IMG_0004

IMG_0005

ติดต่อ สพป.สก.1