ขอเชิญร่วมร้องเพลงค่านิยมฯประกอบMV

ตามที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำเพลงค่านิยม 12 ประการ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบไปแล้วนั้น ในการนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฯ จะดำเนินการถ่ายทำมิวสิควีดีโอ (MV) ประกอบเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนราชการ และสาธารณะชนได้รับชม และติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา ในการนี้จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดฯ ที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โดยส่งคลิบวีดีโอ ที่แสดงถึงความหมายของแต่ละค่านิยม โรงเรียนละไม่เกิน 1 ค่านิยม ความยาวไม่เกิน 5 วินาที พร้อมร้องเพลงในเนื้อหาค่านิยมนั้นๆ ด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงค่านิยม 12 ประการได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=JBhnK8SBr34&feature=youtu.be หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 โทร 080-6019026  ด่วน!รับจำนวนจำกัด โรงเรียนใดแจ้งความประสงค์ก่อนจะได้รับสิทธ์ทันที

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์12 ประการ

ติดต่อ สพป.สก.1