สานเสวนาอนาคตโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในงานสานเสวนา “ร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อยากเห็นโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ในอนาคตเป็นอย่างไร และจะร่วมมือกันอย่างไร” ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนฯ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยก่อนการสานเสวนา ประธานได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ บ่อน้ำสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วย

DSC_4589 IMG_0195 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0202 IMG_4610 IMG_4611 IMG_4612 IMG_4617 IMG_4620

DSC_4587

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา