ประชุม อกคศ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายวินัย รื่นกลิ่น เป็นประธาน

IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา