เรื่อง รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ตุลาคม 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ให้มารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  ตอนบ่ายโมง (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ขอบคุณครับ

ติดต่อ สพป.สก.1