“กีฬา-กรีฑา”

          วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาสีภายในโรงเรียนขึ้น ซึ่งมีการแข่งขันกีฬากรีฑาหลายรายการ

00000000000000

ติดต่อเรา