ทุนบ้านเด็ก จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ทุนการศึกษาบ้านเด็ก จ.สระแก้วมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนจำนวน 6 ทุน
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางชูศรี แนวสุข เป็นตัวแทนมอบ
1 2 3 4 5 6

ติดต่อเรา