แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมผ่านดาวเทียม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายอบรมผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนตามเอกสารแนบตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2557   5

ติดต่อ สพป.สก.1