การมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557

มูลนิธิบิ๊กซี กำหนดมอบทุน ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว

ให้นักเรียนเข้ารับทุนด้วยตนเอง แต่งกายชุดนักเรียน  และให้นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง) ที่เปิดเมื่อปี 2556

มาส่งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อรวบรวม นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน

นำไปทำพิธีมอบทุนการศึกษา  สำหรับ โรงเรียนเขาสิงโต และโรงเรียนบ้านคลองผักขม ที่ตอบรับมาแล้ว นั้น

ให้นำสมุดบัญชีเงินฝาก(เล่มเจริง) มาส่งด้วยค่ะ

name bic57

ติดต่อเรา