ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในรอบปีถัดไป1_resize 9_resize 8_resize 7_resize 6_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 10_resize

ติดต่อเรา