ขอเชิญประกวดหนังสั้น

ศูนย์ประสานงานโครงการโรงหนังประชาชน ขอเชิญผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้ชื่อตอนที่ว่า “วาดฝันประเทศไทย” โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.thaipeopletheater.com สอบถามโทร ๐๒ – ๖๖๑ ๘๑๙๘

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1